Ochrana osobních údajů

Pneuservis Šebor, Mladoboleslavská 2824, Mělník

Zaškrtnutím políčka před odesláním webového formuláře, souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním vašich osobních údajů poskytnutých správci.

Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Daniel Šebor, se sídlem U Cihelny 474, Líbeznice 250 65, IČ: 610 11 568 zapsané Zapsán u ŽÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Dne: 21. 1. 2003. Zn.: 00121/2003/H (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení - název společnosti - IČ/DIČ - e-mail - telefonní číslo - adresa

 

2. Jaké údaje a k jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány. Jméno, příjmení, název společnosti, IČ/DIČ, email, telefonní číslo a adresa je nutné zpracovat za účelem plnění smlouvy a evidenci plnění. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem marketingových sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:

Jméno: Daniel Šebor Pneuservis Adresa: Mladoboleslavská 2824 Telefon: +420 603 498 632 Email: pneuservis-sebor@seznam.cz

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: a. Případně poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá. 5. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: - vzít souhlas kdykoliv zpět, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, - požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány? - strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů - v písemné podobě

 

7. Závěrečná ustanovení Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom (a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů


8. Online rezervace - Reservio

Zásady ochrany osobních údajů (více na tomto odkazu)

A d r e s a:

Autobusová zastávka Mělník - Rousovice | směr Ml. Boleslav

PNEUSERVIS Šebor Daniel
Mladoboleslavská 2824
276 01 Mělník

K o n t a k t:

Můžete také využít kontaktní formulář.

Email: pneuservis-sebor@seznam.cz
Tel..: 603 498 632
Tel.: 603 727  179 (pouze sms)

P r a c o v n í   d o b a

V sezóně se pracovní doba prodlužuje dle požadavku zákazníků.

Po - Čt 9:00 - 17:00
Pá 9:00 - 16:00
So - Ne dle tel. objednávky

Facebook

Pneuservis
Šebor Daniel

Na stránce Facebooku Pneuservisu Šebor Daniel si teď můžete rezervovat termín na přezutí pneu.